راه هـای درمـان و کـنـتـرل فـشـار خون در طب سـنـتـی ایـرانـی

35
مـن دکـتـر مـحبـوبـه ابـریـشـم کـار هـسـتـم، مـتـخصـص طب سـنـتـی ایـرانـی و قـصـد دارم در ایـن ویـدئو دربـاره راه هـای درمـان و کـنـتـرل فـشـار خون در طب سـنـتـی ایـرانـی صـحبـت کـنـم. http://abrishamkarmed.ir/

آخریـن ویـدیـوهـا

مـعجزه صـدا

1 دقـیـقـه قـبـل

صـدای فـارکـس

1 دقـیـقـه قـبـل

felezyab,felezyab okm,09102442484,talayab

1 دقـیـقـه قـبـل

Raiding the bitches

2 دقـیـقـه پیـش

navad 98.99

2 دقـیـقـه پیـش

مـعرفـی اپ

2 دقـیـقـه پیـش

مـهـنـدسـیـم دیـخه

2 دقـیـقـه پیـش

دوره هـلـال احمـر

2 دقـیـقـه پیـش