آیـا آیـه بـقـیـه الـلـه خیـر لـکـم ان کـنـتـم مـومـنـیـن دربـاره آقـا امـام زمـان علـیـه الـسـلـام اسـت؟

30
مـرکـز مـلـی پاسـخگویـی بـه سـوالـات دیـنـی (احکـام آقـایـان و بـانـوان، مـسـائل اعتـقـادی ، اخلـاقـی ، تـفـسـیـر قـرآن و حدیـث، مـشـاوره ( ازدواج ، وسـواس و ..... ) بـه صـورت تـمـاس تـلـفـنـی 096400 ( واقـع در شـهـر مـقـدس قـم) بـهـتـریـن سـایـت جهـت پاسـخگویـی بـه شـبـهـات وهـابـیـت و اهـل سـنـت و جمـاعت www.valiasr- aj.com مـرکـز پاسـخگویـی آنـلـایـن : www.pasokhgoo.ir

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

زنـدگی در جزر

10 دقـیـقـه پیـش

حیـوانـات خطر نـاک

10 دقـیـقـه پیـش

۱۴۳ مـتـر جنـت ابـاد

21 دقـیـقـه پیـش

آمـوزش پاکـت کـادو

30 دقـیـقـه پیـش

احمـدصـدف نـژاد

30 دقـیـقـه پیـش

160مـتـر نـیـاوران

30 دقـیـقـه پیـش