تــــولـــدمـ مـبــــارکــــ

16
امـــروز تـــولــد یــهـ فـرشــتــس کـــه بــا اومــدنــش هــمــه رو خـــوشــــحـال کـر د از اونـــجـــایـــی کـه امـــروز بـیــســت شــــهـــریــوره امــروز رو بــه دوقـــلـــومــ هــم تـــبــریـــکــ مــیــگــم الــبــتــهـ مــنــ دوقــلــو نــعرمــ ولـــی بــهــمـ دوقـــلـوع مــــیــگــیــم چـــونــ تـــو یـــع روز بـــع دنـــیــا اومـــدیـــم ( شـــانـــا جــونــ تـــولـــدت مـــبــارکـــ) ❤❤❤

آخریـن ویـدیـوهـا

درفـت فـیـفـا

2 دقـیـقـه پیـش

گوشـی اپل آیـفـون XS MAX

2 دقـیـقـه پیـش

5040-2

25 دقـیـقـه پیـش

5040- 1

25 دقـیـقـه پیـش

ورزش بـدون سـیـاسـت!

26 دقـیـقـه پیـش

ضـخیـم کـردن مـو

26 دقـیـقـه پیـش

Musculoskeletal modeling from scratch

26 دقـیـقـه پیـش

لـوازم تـحریـر پارت۱

26 دقـیـقـه پیـش

گپ و گفـتـی بـا حضـار

26 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۲

27 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۱

27 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۴

27 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۳

27 دقـیـقـه پیـش