▃▅▆█ 웃 █▆▅▃ [ دآرم مــــیـرم،کـپ پـلـیـز~ ] ▃▅▆█ 웃 █▆▅▃

27
دآرم مـیـرم،جمـعه شـنـبـه ای ....مـیــرم و دیـگ بـرنـمـیـگردمـ مـیـلـغـوم...بـبـخـشـیـد اگـ کـآنـآلـم بـدع...شـآیـدم نـرم...هـیـچـیـش ب مـن خــــوش نـیـمـدع....کــــآمـنـت هـا رو بـچـکـیـد##مـمـنـون از هـمـه ک تـآ یـجایـیـش بـآم بـودیـد...تـنـکـص نـــآدیـآ،لـآیـفـم ک هـرچـقـد بـتــــونـم وآسـت مــیـذآرم،ایـنـقـد مــهـربـونـیـع ک فـرامـوشـت نـمـیـکـنـم...بـخـآطر مـدرسـه عا ک اصـن نـیـسـتـم بـعدشـمـ فـعلـا نـمـیـدونـم شـآیـد بـرمـ ـشـآیـد نـرمـ

آخریـن ویـدیـوهـا

درفـت فـیـفـا

36 ثانـیـه پیـش

5040-2

23 دقـیـقـه پیـش

5040- 1

23 دقـیـقـه پیـش

ورزش بـدون سـیـاسـت!

24 دقـیـقـه پیـش

ضـخیـم کـردن مـو

24 دقـیـقـه پیـش

Musculoskeletal modeling from scratch

24 دقـیـقـه پیـش

لـوازم تـحریـر پارت۱

24 دقـیـقـه پیـش

گپ و گفـتـی بـا حضـار

24 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۲

25 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۱

25 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۴

25 دقـیـقـه پیـش

ایـنـارو قـسـمـت ۳

25 دقـیـقـه پیـش