واکـتـروفـارسـیGTAV+شـهـرت یـا خفـت+قـسـمـت16

5
سـلـام تـو ایـن قـسـمـت مـیـریـم دوسـت قـدیـمـیـون رو بـا تـرور پیـدا مـیـکـنـیـم اونـم بـا رفـیـق مـیـشـه و در نـهـایـت دختـرشـو نـجات مـیـدیـم... اگه خوشـتـون اومـد لـایـک ومـارو دنـبـال کـنـیـد...

آخریـن ویـدیـوهـا

گیـتـار و مـوزیـک

3 دقـیـقـه پیـش