cs go demo#3

15
سـلـام بـچـه هـا یـه ویـدیـو دیـگه کـه بـا کـلـی زحمـت سـاختـمـش. بـا رفـقـا رفـتـه بـودیـم مـچ گفـتـم یـه دمـو بـگیـرم امـیـدوارم خوشـتـون بـیـاد.لـایـک و نـظر و دنـبـال کـردن هـم فـرامـوش نـشـه

آخریـن ویـدیـوهـا

بـفـرمـایـیـد گیـلـاس

11 دقـیـقـه پیـش

قـطعه قـرمـز غمـگیـن

26 دقـیـقـه پیـش

آی دلـم مـردم از خنـده

26 دقـیـقـه پیـش

احسـاس مـلـت

36 دقـیـقـه پیـش