cs go demo#3

6
سـلـام بـچـه هـا یـه ویـدیـو دیـگه کـه بـا کـلـی زحمـت سـاختـمـش. بـا رفـقـا رفـتـه بـودیـم مـچ گفـتـم یـه دمـو بـگیـرم امـیـدوارم خوشـتـون بـیـاد.لـایـک و نـظر و دنـبـال کـردن هـم فـرامـوش نـشـه

آخریـن ویـدیـوهـا

گیـتـار و مـوزیـک

3 دقـیـقـه پیـش