دیـگه بـهـش فـکـر هـم نـکـردم:]

33
ازم پرسـیـدن بـالـاخره تـونـسـتـی فـرامـوشـش کـنـی؟گفـتـم:اره بـابـا الـان11روز۸سـاعت و۲۸دقـیـقـه نـه الـان شـد۲۹دقـیـقـه سـت دیـگه حتـی بـهـش فـکـرهـم نـکـردم:]آتـیـش مـیـگیـری اگه گرفـتـه بـاشـی چـی گفـتـم!

آخریـن ویـدیـوهـا

سـود 50% فـقـط در 40 روز!

26 دقـیـقـه پیـش

فـریـاد قـسـمـت سـوم

26 دقـیـقـه پیـش

فـروشـگاه الـف مـاركت

29 دقـیـقـه پیـش

اشـپزیـییـی

29 دقـیـقـه پیـش