دیـگه بـهـش فـکـر هـم نـکـردم:]

5
ازم پرسـیـدن بـالـاخره تـونـسـتـی فـرامـوشـش کـنـی؟گفـتـم:اره بـابـا الـان11روز۸سـاعت و۲۸دقـیـقـه نـه الـان شـد۲۹دقـیـقـه سـت دیـگه حتـی بـهـش فـکـرهـم نـکـردم:]آتـیـش مـیـگیـری اگه گرفـتـه بـاشـی چـی گفـتـم!

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

گیـتـار و مـوزیـک

28 ثانـیـه پیـش