هـدفـون p47

16
قـیـمـت کـنـونـی ایـن کـالـا فـقـط 78 تـومـان مـی بـاشـد!هـدفـون هـای بـا کـیـفـیـت p47 در رنـگبـنـدی مـختـلـف بـا کـیـفـی فـوق الـعاده!مـمـوری خور و دارای بـلـوتـوث.AUX ومـکـالـمـهـفـروش فـقـط در وبـسـایـت یـا ایـنـسـتـاگرام کـالـافـرنـیـک!kalafarnic.com.@kalafarnic

آخریـن ویـدیـوهـا

گیـتـار و مـوزیـک

1 دقـیـقـه قـبـل