گلـیـچ هـر دسـت ویـن گرفـتـن فـورتـنـایـت - مـود سـولـو

13
سـلـام امـروز اومـدم بـا آمـوزش ویـن گرفـتـن یـا اول شـدن در فـورتـنـایـت کـه اگه مـراحلـو خوب انـجام بـدیـد قـطعا جواب مـیـده الـبـتـه کـلـیـپ مـربـوط بـه سـیـزن 10 هـسـتـش و نـمـیـخواد یـادآوری نـیـد کـه سـیـزن تـمـوم شـده =)))) ایـنـسـتـاگرام مـن رو فـالـو کـنـیـد : dani.pinkman

آخریـن ویـدیـوهـا

رقـص گیـلـکـی...

2 سـاعت پیـش