دانـلـود جزوه پایـگاه داده پیـشـرفـتـه ارشـد pdf

39
جزوه پایـگاه داده پیـشـرفـتـه ارشـد هـمـراه نـمـونـه سـوال.بـرای دانـلـود فـایـل بـر روی لـیـنـک زیـر کـلـیـک نـمـایـیـد.http://youfiles.ir/product/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%85/کـتـاب و جزوه پایـگاه داده پیـشـرفـتـه را شـامـل اسـلـایـد و مـفـاهـیـم درس پایـگاه داده پیـشـرفـتـه در

آخریـن ویـدیـوهـا

تـیـزر دیـتـا سـنـتـر

3 دقـیـقـه پیـش

ابـوالـحسـن نـجفـی

3 دقـیـقـه پیـش

ولـاديمير لـنين

4 دقـیـقـه پیـش

فـانـی سـگهـا

4 دقـیـقـه پیـش

خوب،بـد،جلـف

5 دقـیـقـه پیـش

مـظفـر بـغیـاز

5 دقـیـقـه پیـش

کـتـاب اسـمـانـی

5 دقـیـقـه پیـش