آمـوزش کـامـل تـعمـیـرات یـخچـال و فـریـزر _ 09130919448

25
آمـوزش تـعمـیـر یـخچـال فـریـزر شـامـل 16 سـاعت ویـدئو آمـوزشـی اسـت کـه تـعمـیـرات آب سـرد کـن یـخ سـاز و درب یـخچـال بـخشـی از آن اسـت. نـحوه تـعویـض قـطعات مـختـلـف یـخچـال و بـررسـی مـشـکـل نـشـتـی آب بـخشـی دیـگر از مـواردی اسـت کـه دوره آمـوزش تـعمـیـر یـخچـال فـریـزر در اختـیـارتـان قـرار مـی دهـد. پس از مـشـاهـده ویـدئوهـا بـا چـگونـگی تـعمـیـر و تـعویـض قـطعات مـختـلـف یـخچـال هـای الـجی سـامـسـونـگسـایـد بـای سـایـد و... آشـنـا خواهـیـد شـد. دارای گارانـتـی بـازگشـت وجه در صـورت عدم رضـایـت م

آخریـن ویـدیـوهـا

آب انـبـارهـای اوز

5 ثانـیـه پیـش

رنـگ مـو دختـرانـه

1 دقـیـقـه قـبـل

آنـبـاکـس گوشـی vivo nex 3

2 دقـیـقـه پیـش

طنـززل زدن

3 دقـیـقـه پیـش