بـرنـامـه نـویـسـی شـی گرایـی در جاوا و سـی شـارپ قـسـمـت 1

40
ایـن ویـدیـو شـامـل امـوزش هـای مـفـاهـیـم پایـه شـی گرایـی و سـی شـارپ بـصـورت مـقـایـسـه ای مـی بـاشـد

آخریـن ویـدیـوهـا

جوابِ سـلـام..

1 دقـیـقـه قـبـل

واقـعه ی حرّه

2 دقـیـقـه پیـش

Game Play UNCHARTED 3 Part 1

5 دقـیـقـه پیـش

رضـا حسـن زاده

5 دقـیـقـه پیـش

فـروش فـلـزیـاب ug50

5 دقـیـقـه پیـش

This Is Us

6 دقـیـقـه پیـش

چـنـل یـوتـیـوب مـن

8 دقـیـقـه پیـش

90مـتـر چـیـذر

8 دقـیـقـه پیـش