بـهـتـریـن روش درسـت کـردن خاک مـخصـوص بـونـسـای - مـعرفـی یـک خاک عالـی

18
درود، لـطفـا ایـن ویـدیـو مـسـتـنـد آمـوزشـی رو تـا آخر بـبـیـنـیـن و بـرای علـاقـه مـنـدان هـم ارسـال کـنـیـدزحمـت زیـادی بـرای تـهـیـه و تـدویـن ایـن ویـدیـوهـا کـشـیـده مـیـشـه و امـیـدوارم از دیـدنـش لـذت بـبـریـد.@iranibonsai@golgardi.tvروشـی عالـی بـرای سـاخت خاک بـونـسـای رو تـوضـیـح مـیـدیـم، کـه خودتـون بـتـونـیـن بـه راحتـی یـک خاک خیـلـی عالـی بـرای بـونـسـای هـا و بـاقـی گیـاهـانـتـون تـهـیـه کـنـیـد.هـمـچـنـیـن قـصـد داریـم یـکـی از بـرنـدهـای خوب در زمـیـنـه گل و گیـاه کـه خاک هـای بـسـتـه بـنـدی شـد

آخریـن ویـدیـوهـا

شـوخی تـتـل....

4 دقـیـقـه پیـش

داسـتـان جی تـی ای وی

5 دقـیـقـه پیـش

آهـنـگ پری دریـایـی

5 دقـیـقـه پیـش

پدر بـهـتـریـن دوسـت

39 دقـیـقـه پیـش

راکـون

39 دقـیـقـه پیـش

آب، جاری

39 دقـیـقـه پیـش

طنـز حیـوانـات - 14

40 دقـیـقـه پیـش

nightcore _ Hold on Lyrics

45 دقـیـقـه پیـش

nightcore _ Let me down slowly Lyrics

45 دقـیـقـه پیـش

طرز تـهيه مـرغ تـرش

52 دقـیـقـه پیـش

طرز تـهيه ژلـه رولي

52 دقـیـقـه پیـش

تئاتـربـلـوری هـا

53 دقـیـقـه پیـش

ميگل سـراميك

53 دقـیـقـه پیـش