کـارشـنـاس امـنـیـت بـی‌بـی‌سـی

16
????اطلـاعات تـمـام اعضـای کـانـال آمـدنـیـوز در اختـیـار سـپاه اسـت!????تـا دیـروز کـه مـسئلـه کـشـور فـیـلـتـر تـلـگرام بـود مـی‌گفـتـن امـنـیـت تـلـگرام بـالـاس بـزاریـد مـردم حریـم خصـوصـی داشـتـه بـاشـن حالـا کـه زم دسـتـگیـر شـده مـیـگن تـلـگرام اطلـاعات رو بـه دولـت‌هـا واگذار کـرده!

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

شـوخی تـتـل....

9 دقـیـقـه پیـش

داسـتـان جی تـی ای وی

10 دقـیـقـه پیـش

آهـنـگ پری دریـایـی

10 دقـیـقـه پیـش

پدر بـهـتـریـن دوسـت

44 دقـیـقـه پیـش

راکـون

44 دقـیـقـه پیـش

آب، جاری

44 دقـیـقـه پیـش

طنـز حیـوانـات - 14

45 دقـیـقـه پیـش

nightcore _ Hold on Lyrics

50 دقـیـقـه پیـش

nightcore _ Let me down slowly Lyrics

50 دقـیـقـه پیـش

طرز تـهيه مـرغ تـرش

57 دقـیـقـه پیـش

طرز تـهيه ژلـه رولي

57 دقـیـقـه پیـش

تئاتـربـلـوری هـا

58 دقـیـقـه پیـش

ميگل سـراميك

58 دقـیـقـه پیـش