یـادگیـری آسـان ضـمـایـر مـوصـولـی زبـان بـا دکـتـر امـیـر دانـش زاده انـتـشـارات گیـلـنـا ۲

16
جهـت دریـافـت پکـیـج هـای آمـوزش زبـان دانـش زاده و گرفـتـن بـرنـامـه الـگوریـتـمـی رایـگان بـا شـمـاره تـلـفـن ۰۹۱۲۱۲۳۸۱۸۶دکـتـر دانـش زاده تـمـاس حاصـل فـرمـائیـد

آخریـن ویـدیـوهـا

شـوخی تـتـل....

12 دقـیـقـه پیـش

داسـتـان جی تـی ای وی

13 دقـیـقـه پیـش

آهـنـگ پری دریـایـی

13 دقـیـقـه پیـش

پدر بـهـتـریـن دوسـت

48 دقـیـقـه پیـش

راکـون

48 دقـیـقـه پیـش

آب، جاری

48 دقـیـقـه پیـش

طنـز حیـوانـات - 14

48 دقـیـقـه پیـش

nightcore _ Hold on Lyrics

53 دقـیـقـه پیـش

nightcore _ Let me down slowly Lyrics

53 دقـیـقـه پیـش

تئاتـربـلـوری هـا

1 سـاعت قـبـل

ميگل سـراميك

1 سـاعت قـبـل