دونـوازی دف مـحمـد مـقـیـمـی زاده و کـیـانـوش مـرادی

28
مـتـر 4/4 تـکـنـیـک سـه لـا چـنـگ . دف نـوازی / دف نـوازان / کـلـیـپ دف نـوازی / سـاز دف . در ایـنـسـتـاگرام دنـبـال کـنـیـد:mohamad_moghimizadeh

آخریـن ویـدیـوهـا

شـوخی تـتـل....

14 دقـیـقـه پیـش

داسـتـان جی تـی ای وی

15 دقـیـقـه پیـش

آهـنـگ پری دریـایـی

15 دقـیـقـه پیـش

پدر بـهـتـریـن دوسـت

49 دقـیـقـه پیـش

راکـون

49 دقـیـقـه پیـش

آب، جاری

49 دقـیـقـه پیـش

طنـز حیـوانـات - 14

50 دقـیـقـه پیـش

nightcore _ Hold on Lyrics

55 دقـیـقـه پیـش

nightcore _ Let me down slowly Lyrics

55 دقـیـقـه پیـش

تئاتـربـلـوری هـا

1 سـاعت قـبـل

ميگل سـراميك

1 سـاعت قـبـل