تـیـزر آمـوزش تـعمـیـر بـردهـای الـکـتـرونـیـکـی بـصـورت کـامـلـا اختـصـاصـی

5
جهـت دریـافـت پک هـای کـامـل آمـوزشـی تـعمـیـر بـردهـای الـکـتـرونـیـکـی بـه آدرس کـانـال تـلـگرام مـراجعه کـنـیـد. آمـوزش تـعمـیـرات بـردهـای الـکـتـرونـیـک(پکـیـج-اسـپیـلـت-لـبـاسـشـویـی-یـخچـال و فـریـزر-سـایـد و...) آدرس کـانـال تـلـگرام جهـت دانـلـود فـیـلـمـهـای آمـوزشـی بـطور کـامـل https://t.me/behamoozbord 09119986842

آخریـن ویـدیـوهـا

حسـابـداری

1 دقـیـقـه قـبـل

یـاسـوج مـلـک

1 دقـیـقـه قـبـل

تـرسـنـاکـجن

1 دقـیـقـه قـبـل

گران شـدنـد بـنـزیـن

1 دقـیـقـه قـبـل

مـهـدی دشـتـی

2 دقـیـقـه پیـش

تـکـنـیـک اوم پرتـوآ

2 دقـیـقـه پیـش

ام ام ای

2 دقـیـقـه پیـش

غیـرت را مـعنـی کـرد

2 دقـیـقـه پیـش

چـراغ آبـنـمـاrgb

2 دقـیـقـه پیـش

مـونـتـاژsmd

2 دقـیـقـه پیـش

تـرانـس

2 دقـیـقـه پیـش

اون ی آدم افـسـردس....

2 دقـیـقـه پیـش

فـیـلـم مـهـدی دشـتـی

6 دقـیـقـه پیـش

سـمـعک ۱۰۰٪ نـامـرئی

6 دقـیـقـه پیـش

پژو۴۰۵خارجی

6 دقـیـقـه پیـش