تـقـديم بـه تكتك ابـجيهـام

41
اگه ابـجيمي بيا وگرنـه ديليتي+بـازنـشـر كن (عاشـقـتـونـم)

آخریـن ویـدیـوهـا

fmrk

12 ثانـیـه پیـش

ولـنـجک زیـبـا

18 ثانـیـه پیـش

بـدشـانـس تـریـن

25 ثانـیـه پیـش

جی تـی ای قـسـمـت 1

48 ثانـیـه پیـش

ایـنـم شـد ورزش :

57 ثانـیـه پیـش

سـخنـرانـی رحیـمـی

5 دقـیـقـه پیـش