گیـم پلـی بـازی Death stranding #2 | جن واقـعی تـوی بـازی هـسـت

42
Oxraze Twitch : hosseinzh00 Aparat kaktus_zard YouTube oxraze لـطفـا بـرای ویـدئو هـای بـیـشـتـر آپارات مـن رو دنـبـال کـنـیـد. یـوتـیـوب مـن رو سـابـسـکـرایـب کـنـیـد و زنـگولـه رو فـعال کـنـیـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

ERMIA10 گیـمـیـنـگ

8 دقـیـقـه پیـش

تـبـلـیـغ قـهـوه

8 دقـیـقـه پیـش

شـارژشـود بـاطری

10 دقـیـقـه پیـش

Jungkook singing in vlive

11 دقـیـقـه پیـش

امـوزش رقـص ایـرانـی

11 دقـیـقـه پیـش

رنـگ اتـاق دختـر

12 دقـیـقـه پیـش

❤D❤

13 دقـیـقـه پیـش