گیـم پلـی بـازی Death stranding #2 | جن واقـعی تـوی بـازی هـسـت

15
Oxraze Twitch : hosseinzh00 Aparat kaktus_zard YouTube oxraze لـطفـا بـرای ویـدئو هـای بـیـشـتـر آپارات مـن رو دنـبـال کـنـیـد. یـوتـیـوب مـن رو سـابـسـکـرایـب کـنـیـد و زنـگولـه رو فـعال کـنـیـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

کـی شـرایـطشـو داره؟

2 دقـیـقـه پیـش

بـرنـامـه طب سـنـتـی

6 دقـیـقـه پیـش

My Animation Test made this * Stfd

6 دقـیـقـه پیـش

خدا آبـرویـش را بـرد!!!

7 دقـیـقـه پیـش

گل هـای تـمـاشـایـی

7 دقـیـقـه پیـش

اسـلـایـم.........4

15 دقـیـقـه پیـش

خوب بـخوابـی.....

16 دقـیـقـه پیـش