فـیـلـم آمـوزشـی بـافـت جلـیـقـه پسـرانـه

39
در ایـن جا بـا فـیـلـم آمـوزشـی بـافـت جلـیـقـه پسـرانـه در خدمـت شـمـا هـسـتـیـم. بـرای دیـدن ایـن آمـوزش بـه صـورت کـامـل و تـوضـیـحات فـارسـی بـه لـیـنـک زیـر در سـایـت رزبـانـو مـراجعه بـفـرمـایـیـد.http://www.rozbano.com/boy%20woven%20jackets.html

آخریـن ویـدیـوهـا

واقـا راسـتـی مـیـگه

1 دقـیـقـه قـبـل

تـصـادف مـاشـیـن عروس

2 دقـیـقـه پیـش

مـن کـدومـمم

2 دقـیـقـه پیـش

The 7th sense , NCT U

3 دقـیـقـه پیـش

عزب زبـونـی

3 دقـیـقـه پیـش

گیـر خانـگی

3 دقـیـقـه پیـش

قـلـم کـراس مـدل TECH3

10 دقـیـقـه پیـش

راز خفـن

12 دقـیـقـه پیـش

جنـگ در شـهـر مـبـارزه

12 دقـیـقـه پیـش