پخش سـراسـری آهـنـگ | پخش هـمـاهـنـگ مـوزیـک در سـایـت هـای مـعتـبـر مـوسـیـقـی

74
پخش سـراسـری مـوزیـک | پخش هـمـاهـنـگ مـوزیـک در سـایـت هـای مـعتـبـر مـوسـیـقـی#پخش_سـراسـری_مـوزیـک #هـنـرمـنـدان #آهـنـگ #مـوزیـک#تـرانـه #شـعر #خوانـنـده #آهـنـگسـاز #تـنـظیـم_آهـنـگ #پخش_هـمـاهـنـگ_مـوزیـک در سـایـت هـای مـعتـبـر(پخش سـراسـری آهـنـگ)کـارگذار پخش:+989216081637???? @G1MUSIC????تـشـکـر ویـژه مـدیـر رسـانـه از هـمـه عزیـزان و هـنـرمـنـدان و مـلـت عزیـز ایـرانG1MUSIC COMPANY MUSIC????ایـنـسـتـاگرام اصـلـیhttps://instagram.com/g1musichttps://instagram.com/g1music_c

آخریـن ویـدیـوهـا

کـلـیـپ شـاخ:

1 دقـیـقـه قـبـل

یـک جفـت کـبـوتـر عاشـق

1 دقـیـقـه قـبـل

حالـم وهـوام

2 دقـیـقـه پیـش

واقـا راسـتـی مـیـگه

5 دقـیـقـه پیـش

تـصـادف مـاشـیـن عروس

6 دقـیـقـه پیـش

مـن کـدومـمم

6 دقـیـقـه پیـش

The 7th sense , NCT U

7 دقـیـقـه پیـش

عزب زبـونـی

7 دقـیـقـه پیـش