آمـوزش نـصـب وردپرس روی هـاسـت سـی پنـل و دایـرکـت ادمـیـن [سـریـعتـریـن روش نـصـب وردپرس]

28
در ایـن ویـدئو بـه شـمـا آمـوزش مـی دهـیـم چـطور وردپرس را روی هـاسـت اصـلـی و آنـلـایـن بـا هـر دو کـنـتـرل پنـل دایـرکـت ادمـیـن و سـی پنـل نـصـب کـنـیـد. ویـدئو هـای بـیـشـتـر آمـوزشـی در کـانـال یـوتـیـوبـمـحمـد امـیـن مـجیـدیـو سـایـت blinkco.net. ویـدئو آمـوزش نـصـب وردپرس روی لـوکـال هـاسـت در ایـن لـیـنـک: https://www.aparat.com/v/1dMSv

آخریـن ویـدیـوهـا

نـمـازاول وقـت

12 سـاعت پیـش

نـمـیـشـه بـاورم

12 سـاعت پیـش