رو نـمـایـی اسـکـات از بـازی جدیـد فـنـاف ۲۰۲۰تـوضـیـحات مـهـم

39
ایـن هـمـون ۵۸ هـسـت کـه تـو سـایـت فـنـاف ورلـد بـود هـمـون فـنـاف ۲۰۲۰ ایـن اصـلـه و از کـانـال خود اسـکـات دانـلـودش کـردم داکـو هـم تـایـیـد کـرده در ضـمـن فـنـاف AR special delivery هـم اومـده کـسـی خواسـت تـو گوگل پلـی هـسـتـش.

آخریـن ویـدیـوهـا

طالـبـی نـی

2 دقـیـقـه پیـش

Error sans_ink sans**comic

4 دقـیـقـه پیـش

Dancing ball

4 دقـیـقـه پیـش

یـه بـازی رو مـخ

4 دقـیـقـه پیـش

تـریـلـر pes2021

4 دقـیـقـه پیـش

جوکـر.مـیـنـیـون هـا.

5 دقـیـقـه پیـش

رقـص مـردان مـسـجدی

5 دقـیـقـه پیـش

اخراج کـردن کـلـوپ

5 دقـیـقـه پیـش

مـسـخره هـا

11 دقـیـقـه پیـش

عصـر جدیـد 2 گروه مـجاز

11 دقـیـقـه پیـش