پایـان ویـژه فـصـل دوم هـایـکـیـو بـرگرفـتـه از فـیـلـم سـیـنـمـایـی شـمـاره 3 هـایـکـیـو haikyuu

7
ایـن ویـدئو بـخشـی از فـیـلـم سـیـنـمـایـی شـمـاره 3 انـیـمـه هـایـکـیـو اسـت کـه وقـایـع فـصـل دوم انـیـمـه رو مـجددا نـشـون داده بـود و حاوی صـحنـه هـای اضـافـی بـود کـه از انـیـمـه حذف شـده بـود. ایـن ویـدئو پایـان فـصـل دوم رو انـیـمـه رو لـو مـیـدهـد. # haikyuu#انـیـمـه #هـایـکـیـو #کـارتـون#آبـشـار سـرنـوشـت # اویـکـاوا

آخریـن ویـدیـوهـا

یـاغی

18 ثانـیـه پیـش

Gray By Sawrango

18 ثانـیـه پیـش

قـلـق - قـسـمـت ۱۰

4 دقـیـقـه پیـش

مـراقـب نـگـات بـاش.../

4 دقـیـقـه پیـش

Tik Tok FNAF-♡

1 سـاعت قـبـل