ایـا مـیـدانـیـد روز جهـانـی مـادر از کـجا اومـده؟ ایـن ویـدیـو رو تـمـاشـا کـنـیـد تـا مـتـوجه بـشـد

26
سـعی کـردم جوری تـرجمـه کـنـم تـا راحت تـر مـطلـب رو مـتـوجه بـشـیـد امـیـدوارم خوشـتـون بـیـاد بـا لـایـک هـاتـون و دنـبـال کـردن کـانـال از مـا حمـایـت کـنـیـد،ایـن ویـدیـو مـنـاسـب بـرای مـهـارت لـیـسـنـیـگ و مـکـالـمـه و درک مـطلـب اسـت

آخریـن ویـدیـوهـا

هـلـنـا

12 دقـیـقـه پیـش

دکـلـمـه بـنـدری

12 دقـیـقـه پیـش

عشـقـام.......

12 دقـیـقـه پیـش

مـسـتـنـد لـیـورپول

13 دقـیـقـه پیـش

یـه دنـیـا...❤

13 دقـیـقـه پیـش

زنـگ آخر - قـسـمـت 8

13 دقـیـقـه پیـش

behtarin ahanghe donya

1 سـاعت قـبـل

دخــتــرونــہ^^

1 سـاعت قـبـل