{|بـای|}

12
..مـیـدونـم..مـهـم نـیـصـم..!:)رفـتـنـم مـهـم نـی!..خـب..مـن..دیـگه تـحمـل نـدارم..چـون ن شـمـا مـیـخایـد ایـنـجا بـاشـم..ن خدم مـیـخام..هـرچـنـدم مـهـم نـی..^^..دیـه هـر اومـدنـی یـه رفـتـنـی داره؛)..خدافـظ..

آخریـن ویـدیـوهـا

مـیـکـس جایـرو گرلـوس

18 دقـیـقـه پیـش

اوسـی گیـمـرم

19 دقـیـقـه پیـش

فـورتـنـایـت33

19 دقـیـقـه پیـش

فـورتـنـایـت 31

19 دقـیـقـه پیـش

فـورتـنـایـت45

19 دقـیـقـه پیـش